Ændringer i Opsætning til kædning med Administratorvejledning til mobile enheder


Mobilfunktioner
Med Canon PRINT Business version 8.0 og nyere kan du scanne og derefter sende e-mail-/faxjob ved hjælp af en mobilenhed. Originaler scannes og sendes fra en maskine med de indstillinger, som er gemt på mobilenheden.
Mobilfunktioner og funktioner, der er tilgængelige ved at forbinde mobilenheder med en maskine
Scanning og derefter afsendelse af et scannet dokument via e-mail
Faxning
AirPrint
Nej
Nej*1
Canon PRINT Business (til iOS)
Ja
Ja
Canon PRINT Business (til Android)
Ja
Ja
Canon Print Service
Nej
Nej
Mopria®
Nej
Nej
Default Print Service
Nej
Nej
*1 Dokumenter på en Mac kan sendes.
Konfiguration af maskinen ud fra forbindelsesfunktionen på mobilenheden Trin 1. Konfiguration af maskinen for anvendelse af mobilenheden til at oprette forbindelse For Canon PRINT Business
1
Forberedelse af funktionerne til brug af scan og send med e-mail/fax
<Administrationsindstillinger> <Licens/andet> <Tillad, at job udføres fra mobil enhed> <Til> (standard: <Fra>)
Du kan konfigurere indstillingerne, så jobbet ikke kan udføres fra en mobilenhed uden først at indtaste den PIN, som vises på maskinen.
<Administrationsindstillinger> <Licens/andet> <Tillad, at job udføres fra mobil enhed> <Til>, indstil derefter <Godkend ved hjælp af pinkode for scanningsjob> → <Til> (standard: <Til>)
7KLF-012