Andre ændringer af Brugervejledning

Grundlæggende betjeninger Tilpasning af touchpanelet Registrering af ofte brugte indstillinger og modtagere som personlige knapper/delte knapper på <Hjem> Registrering af personlige knapper/delte knapper
Beskrivelsen "Import/eksport af de registrerede knapper" i BEMÆRK herunder er ændret (der er foretaget en ændring af beskrivelsen ved det andet punkttegn).
Print Forskellige printningsmetoder Kopiering af filer til en mappe til printning (prioriteret mappe)
Beskrivelse i trin 3 af "Tilføjelse af en prioriteret mappe" er blevet ændret (ændring af tilgængelige elementer).
Print Forskellige printningsmetoder Kopiering af filer til en mappe til printning (prioriteret mappe)
BEMÆRK i trin 5 med "Lagring af filer i en prioriteret mappe til printning"  "Når videregivet via WebDAV" er blevet ændret (der er foretaget en ændring af beskrivelsen i det andet punkttegn).
Kædning med mobile enheder  Brug af AirPrint
Skærmen og beskrivelsen i trin 4 i "Konfiguration af AirPrint-indstillinger" "Konfiguration af indstillinger via Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)" er blevet ændret som vist herunder.
Elementet [Display Errors for AirPrint] er blevet føjet til skærmen.
Elementet [Display Errors for AirPrint] er blevet føjet til beskrivelsen.
Kædning med mobile enheder Brug af Google Cloudprinter
Ved ophøret af understøttelsen af Google Cloud Print den 31. december 2020 vil du ikke længere kunne bruge Google Cloud Print.
Administration af maskinen  Administration af brugere  Brug af andre praktiske funktioner ved personlig godkendelsesadministration  Indstilling af afdelingens id-styring
Introduktionen er blevet ændret.
Indstillinger/Registrering Skema vedr. indstillinger/registrering Præferencer Netværk
Værdien af <Præfiks-længde> er blevet ændret (minimumværdi er ændret til 1).
Indstillinger/Registrering Skema vedr. indstillinger/registrering Præferencer Netværk
Værdien af <Præfiks-længde> er blevet ændret (minimumværdi er ændret til 1).
Indstillinger/Registrering Skema vedr. indstillinger/registrering Præferencer Indstilling af volumen
<Indgående faxringning> er blevet slettet fra "Element".
Vedligeholdelse  Printning af rapporter og lister
BEMÆRK til "Printning af en liste med brugshistorik"  "Lagringslog" er blevet ændret (ændring af beskrivelsen i det fjerde punkttegn).
Kopiering  Grundlæggende kopieringsfunktioner
I trin 4 er yderligere supplerende forklaringer blevet føjet til trin 3 med "Justering af billedkvaliteten på kopier"  "Justering af baggrundstætheden på kopier" (andet og tredje punkttegn er tilføjet).
Indstillinger/Registrering  <Præferencer>  <Papirindstillinger>
BEMÆRK er føjet til <Standardindst. for Universalbakke>.
Grundlæggende betjeninger Angivelse af udbakken for fortrykt papir
Beskrivelsen i "Tilgængelige funktioner efter enhedskonfigurering og udbakke" er blevet ændret som vist herunder.
"3 Way Unit-D" er blevet slettet på listen "Enhedskonfigurering" i hvert element.
"Staple Finisher-AA" er blevet slettet fra "Enhedskonfigurering".
Indstillinger/Registrering  Skema vedr. indstillinger/registrering  Angiv modtager
Kommentarerne under tabellen er blevet ændret (beskrivelse til *2 er blevet ændret).
Indstillinger/Registrering  <Præferencer>  <Papirindstillinger>
Beskrivelsen under skærmovergangsproceduren for <Standardindst. for Universalbakke> er blevet ændret (beskrivelse i det andet punkttegn er blevet ændret).
Indstillinger/Registrering<Funktionsindstillinger><Fælles>
BEMÆRK er blevet ændret (det første punkttegn er blevet slettet).
Indstillinger/Registrering  <Præferencer>  <Papirindstillinger>
BEMÆRK til "<Standardindst. for Universalbakke>" er blevet ændret (beskrivelse i det fjerde punkttegn er blevet ændret).
Indstillinger/Registrering  <Præferencer>  <Papirindstillinger>
BEMÆRK til "<Standardindst. for Universalbakke>" er blevet ændret (beskrivelse i det fjerde punkttegn er blevet ændret).
Indstillinger/Registrering  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Beskrivelsen af "<Brug bevægelsessensor>" er blevet ændret (beskrivelse over tabeller er blevet ændret).
Indstillinger/Registrering  <Præferencer> <Papirindstillinger>
BEMÆRK til "<Standardindst. for Universalbakke>" er blevet ændret (beskrivelse i det fjerde punkttegn er blevet ændret).
7KLF-00L