Andere wijzigingen in de Gebruikershandleiding

Basishandelingen Het aanraakscherm aanpassen Veelgebruikte instellingen en bestemmingen opslaan als persoonlijke/gedeelde knoppen op het <Home>-scherm Persoonlijke/gedeelde knoppen opslaan
De beschrijving van "Importeren/exporteren van de geregistreerde knoppen" in onderstaande OPMERKING is gewijzigd (beschrijving in het tweede opsommingsteken gewijzigd).
Afdrukken van Verschillende afdrukmethoden Bestanden naar een map kopiëren om af te drukken ('hot folder')
De beschrijving in stap 3 van "Een 'hot folder' toevoegen" is gewijzigd (wijziging in beschikbare items).
Afdrukken van Verschillende afdrukmethoden Bestanden naar een map kopiëren om af te drukken ('hot folder')
De OPMERKING in stap 5 van "Bestanden naar een 'hot folder' opslaan om af te drukken"  "Wanneer geopend via WebDAV" is gewijzigd (beschrijving in het tweede opsommingsteken gewijzigd).
Koppelen aan mobiele apparaten  AirPrint gebruiken
Het scherm en de beschrijving in stap 4 in "AirPrint-instellingen configureren" "Instellingen configureren via de Remote UI (UI op afstand)" zijn gewijzigd zoals hieronder weergegeven.
Het item [Display Errors for AirPrint] is toegevoegd aan het scherm.
Het item [Display Errors for AirPrint] is toegevoegd aan de beschrijving.
Koppelen aan mobiele apparaten Google Cloudprinter gebruiken
Met de beëindiging van de ondersteuning voor Google Cloud Print op 31 december 2020, kunt u niet langer afdrukken met behulp van Google Cloud Print.
De machine beheren  Gebruikers beheren  Andere handige functies voor persoonlijke-verificatiebeheer gebruiken  Instellen van afdelings-ID-beheer
De inleiding is gewijzigd.
Instellingen/Registratie Tabel Instellingen/Registratie Voorkeuren Netwerk
De waarde van <Prefixlengte> is gewijzigd (minimumwaarde gewijzigd in 1).
Instellingen/Registratie Tabel Instellingen/Registratie Voorkeuren Netwerk
De waarde van <Prefixlengte> is gewijzigd (minimumwaarde gewijzigd in 1).
Instellingen/Registratie Tabel Instellingen/Registratie Voorkeuren Volume-instellingen
<Inkomend fax belsignaal> is verwijderd uit "Item".
Onderhoud  Rapporten en lijsten afdrukken
De OPMERKING van "Een lijst met gebruiksgeschiedenis afdrukken"  "Opslaglogboek" is gewijzigd (wijziging van de beschrijving in het vierde opsommingsteken).
Kopiëren  Basisbewerkingen voor kopiëren
In stap 4 zijn verdere aanvullende verklaringen toegevoegd voor stap 3 van "Beeldkwaliteit van kopieën aanpassen"  "Aanpassen van de densiteit van de achtergrond van kopieën" (tweede en derde opsommingsteken toegevoegd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>
Er is een OPMERKING toegevoegd aan <Std.instell. l. papiertafel>.
Basishandelingen Het opvangblad voor voorbedrukt papier opgeven
De beschrijving in "Beschikbare functies per apparaatconfiguratie en opvangblad" is gewijzigd zoals hieronder weergegeven.
"3 Way Unit-D" is verwijderd uit de lijst "Apparaatconfiguratie" in elk item.
"Staple Finisher-AA" is verwijderd uit "Apparaatconfiguratie".
Instellingen/Registratie  Tabel Instellingen/Registratie  Stel bestemming in
De opmerkingen onder de tabel zijn gewijzigd (beschrijving voor *2 gewijzigd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>
De beschrijving onder de schermovergangsprocedure voor <Std.instell. l. papiertafel> is gewijzigd (beschrijving in het tweede opsommingsteken gewijzigd).
Instellingen/Registratie<Functie-instellingen><Algemeen>
De OPMERKING is gewijzigd (eerste opsommingsteken is verwijderd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>
De OPMERKING van "<Std.instell. l. papiertafel>" is gewijzigd (beschrijving van het vierde opsommingstekens gewijzigd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>
De OPMERKING van "<Std.instell. l. papiertafel>" is gewijzigd (beschrijving van het vierde opsommingstekens gewijzigd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
De beschrijving van "<Gebruik bewegingssensor>" is gewijzigd (beschrijving boven tabellen gewijzigd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
De OPMERKING van "<Std.instell. l. papiertafel>" is gewijzigd (beschrijving van het vierde opsommingstekens gewijzigd).
7KLJ-00L