Muutokset liittyviin käyttöoppaisiin

Tässä osassa kuvataan tähän laitteeseen liittyviä käyttöoppaita koskevat muutokset.
7KLH-011