<Oletuspaperin syöttölähde>

 (Asetukset/Tallennus) <Toiminnon asetukset> <Tulostin> <Tulostinasetukset> <Mukautetut asetukset> <Sivun syöttö>
Suoratulostuksen tapaisissa tilanteissa, joissa paperilähdettä ei voi määrittää, käytettävän paperilähteen voi nyt valita etukäteen. Määrittämällä tämän arvoon <Aut.> voit vaihtaa automaattisesti paperilähteeseen, joka vastaa tulostuksessa käytettävän paperin kokoa ja tyyppiä.

Asetukset/Tallennus-taulukko

Lisätietoja Asetukset/Tallennus-taulukon katsomisesta on kohdassa "Asetukset/Tallennus" "Asetukset/Tallennus-taulukko" julkaisussa "Käyttöopas".
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Oletuspaperin syöttölähde>
<Aut.>, <Monitoimitaso>, <Kasetti 1> – <Kasetti X>*
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings for Printer Settings
* Huomaa, että näytetty lokeroiden lukumäärä vaihtelee mallin ja asennettujen lisävarusteiden perusteella.
7KLH-00F