Muut muutokset: Käyttöopas

Perustoiminnot Kosketusnäytön muokkaaminen Usein käytettyjen asetusten ja vastaanottajien tallentaminen henkilökohtaisiin/jaettuihin painikkeisiin <Päävalikko>-näytössä Henkilökohtaisten/jaettujen painikkeiden tallentaminen
Seuraavan HUOMAUTUS "Tallennettujen painikkeiden tuonti/vienti" -kuvausta muutettiin (toisen luettelokohdan kuvausta muutettiin).
Tulostus Tulostus eri menetelmillä Tiedostojen kopioiminen kansioon tulostamista varten (Hot Folder)
"Hot Folderin lisääminen" -ohjeen vaiheen 3 kuvausta muutettiin (muutos käytössä oleviin vaihtoehtoihin).
Tulostus Tulostus eri menetelmillä Tiedostojen kopioiminen kansioon tulostamista varten (Hot Folder)
HUOMAUTUS vaiheessa 5 kohdassa "Tiedostojen kopioiminen Hot Folderiin tulostamista varten"  "Kun käytetään WebDAV" muutettiin (toisen luettelokohdan kuvaus muuttui).
Yhteys mobiililaitteisiin  AirPrintin käyttäminen
"AirPrint-asetusten määrittäminen" -kohdan näyttö ja kuvaus vaiheessa 4 "Asetusten koostaminen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella" muutettiin alla esitetyn mukaisesti.
[Display Errors for AirPrint] -asetus lisättiin näyttöön.
[Display Errors for AirPrint] -asetus on lisätty kuvaukseen.
Yhteys mobiililaitteisiin Google Cloud Printin käyttäminen
Google Cloud Print -palvelun tuki loppuu 31.12.2020, minkä jälkeen sen avulla ei voi enää tulostaa.
Laitteen hallinta Käyttäjien hallinta  Henkilökohtaisen autentikoinnin hallinnan muiden miellyttävien toimintojen käyttö  Osastokoodien hallinnan asettaminen
Johdanto muutettiin.
Asetukset/Tallennus Asetukset/Tallennus-taulukko Yleisasetukset Verkko
Asetuksen <Etuliitteen pituus> arvo on muuttunut (pienin arvo on nyt 1).
Asetukset/Tallennus Asetukset/Tallennus-taulukko Yleisasetukset Verkko
Asetuksen <Etuliitteen pituus> arvo on muuttunut (pienin arvo on nyt 1).
Asetukset/Tallennus Asetukset/Tallennus-taulukko Yleisasetukset Äänenvoimakkuuden asetukset
<Tulevan faksin soitto> on poistettu kohdasta "Kohde".
Ylläpito Raporttien ja luetteloiden tulostaminen
HUOMAUTUS kohdassa "Käyttöhistorialuettelon tulostaminen"  "Muistiloki" muutettiin (neljännen luettelokohdan kuvausta muutettiin).
Kopiointi Kopioinnin perustoiminnot
Vaiheeseen neljä lisättiin lisäselitys kohdan "Kopioiden kuvanlaadun säätäminen"  "Kopioiden taustan tummuuden säätäminen" vaiheeseen 3 (lisättiin toinen ja kolmas luettelokohta).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Paperiasetukset>
HUOMAUTUS lisättiin kohtaan <Monitoimitason vakioasetukset>.
Perustoiminnot Esipainetun paperin luovutustason valitseminen
Kohdan ”Käytettävissä olevat toiminnot laitekokoonpanon ja luovutustason mukaan” muutettiin seuraavasti.
"3 Way Unit-D" poistettiin kunkin kohdan ”Laitekokoonpano”-luettelosta.
"Staple Finisher-AA" poistettiin kohdasta "Laitekokoonpano".
Asetukset/Tallennus Asetukset/Tallennus-taulukko Aseta vastaanottaja
Taulukkojen alla olevia kommentteja muutettiin (*2-kuvausta muutettiin).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Paperiasetukset>
Näytön siirtymäohjeen alla olevaa kuvausta kohdassa <Monitoimitason vakioasetukset> muutettiin (toisen luettelokohdan kuvausta muutettiin).
Asetukset/Tallennus<Toiminnon asetukset><Yleinen>
HUOMAUTUSTA muutettiin (ensimmäinen luettelokohta poistettiin).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Paperiasetukset>
HUOMAUTUS kohdassa "<Monitoimitason vakioasetukset>" muutettiin (neljännen luettelokohdan kuvausta muutettiin).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Paperiasetukset>
HUOMAUTUS kohdassa "<Monitoimitason vakioasetukset>" muutettiin (neljännen luettelokohdan kuvausta muutettiin).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Kuvausta kohdassa "<Käytä liiketunnistinta>" muutettiin (taulukkojen yläpuolella olevaa kuvausta muutettiin).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset> <Paperiasetukset>
HUOMAUTUS kohdassa "<Monitoimitason vakioasetukset>" muutettiin (neljännen luettelokohdan kuvausta muutettiin).
7KLH-00L