Zmiany w funkcjach

Niniejsza sekcja opisuje zmiany w funkcjach tego urządzenia.
7KLK-002