Należy najpierw przeczytać tę instrukcję

Niniejszą instrukcję należy przeczytać razem z Podręcznik użytkownika. Informacje w Podręcznik użytkownika dotyczą Wersji platformy wer. 3.10, a niniejsza instrukcja opisuje dodane funkcje i inne zmiany w Wersji platformy wer. 3.11 lub późniejszej.

Sprawdzanie wersji

W zależności od modelu, zastosowanie najnowszej Wersji platformy może okazać się niemożliwe. Przed przeczytaniem tej instrukcji, postępuj według poniższej procedury, aby sprawdzić numer wersji.
1
Naciśnij  (Informacje o liczniku/urządzeniu) albo przycisk [Informacje o liczniku/urządzeniu].
2
Naciśnij <Infor. o urządzeniu/Inne> <Spr. Konfigur. Urządzenia>.
3
Sprawdź wersję w <Wersja platformy>.

Sposób korzystania z niniejszej instrukcji

Znaczenie ikon i innych symboli wykorzystanych w tej instrukcji wyjaśnione zostały poniżej. Niewyjaśnione tu znaczniki i ekrany opisane zostały w Podręcznik użytkownika.
Obsługiwane wersje
Poniższe ikony wskazują obsługiwane wersje w objaśnieniach do dodatków lub zmian wynikających z aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Obsługiwane w Wersji platformy wer. 3.12 lub późniejszej
Obsługiwane w Wersji platformy wer. 3.11 lub późniejszej
Przeszukiwanie list obsługiwanych wersji
Strona przeszukiwania listy
Pozwala przeszukiwać strony z listą wszystkich zmian w każdej wersji. Zmiany w każdej wersji.
Wyszukiwanie według słów kluczowych
Szukanie poprzez wpisanie wersji jako słowo kluczowe (np. "Wer. 3.11") wyświetla listę stron, które zawierają to słowo kluczowe. Następnie możesz przeszukiwać wyświetlone strony.
Wspierane modele
Poniższe ikony wskazują informację dotyczącą wyłącznie określonych, wspieranych modeli. W zależności od kraju bądź regionu użytkownika niektóre urządzenia mogą nie być dostępne.
Wszystkie standardy koloru
Wszystkie standardy bieli i czerni
imageRUNNER ADVANCE C7580i III / C7570i III / C7565i III
imageRUNNER ADVANCE C7580i / C7570i / C7565i
imageRUNNER ADVANCE C5560i III / C5550i III / C5540i III / C5535i III
imageRUNNER ADVANCE C5560i / C5550i / C5540i / C5535i / C5535
imageRUNNER ADVANCE C3530i III / C3525i III / C3520i III
imageRUNNER ADVANCE C3530i / C3525i / C3520i
imageRUNNER ADVANCE C475iZ III / C475i III
imageRUNNER ADVANCE C356i III / C356P III
imageRUNNER ADVANCE C256i III
imageRUNNER ADVANCE C356i / C356P
imageRUNNER ADVANCE C256i
imageRUNNER ADVANCE C355iFC / C355i / C355P
imageRUNNER ADVANCE C255i
imageRUNNER ADVANCE 8505 III / 8595 III / 8585 III
imageRUNNER ADVANCE 8505 / 8595 / 8585
imageRUNNER ADVANCE 6575i III / 6565i III / 6555i III
imageRUNNER ADVANCE 6575i / 6565i / 6555i
imageRUNNER ADVANCE 4551i III / 4545i III / 4535i III / 4525i III
imageRUNNER ADVANCE 4551i / 4545i / 4535i / 4525i
imageRUNNER ADVANCE 715iZ III / 715i III
imageRUNNER ADVANCE 615iZ III / 615i III
imageRUNNER ADVANCE 525iZ III / 525i III
imageRUNNER ADVANCE 715iZ / 715i
imageRUNNER ADVANCE 615iZ / 615i
imageRUNNER ADVANCE 525iZ / 525i
Tam, gdzie ikony nie są wyświetlone, wszystkie modele są obsługiwane.

Konfiguracja sposobu wyświetlania tej instrukcji

Możesz zmienić rozmiar tekstu w tej instrukcji i przełączyć układ ekranu tak, aby dopasować go do urządzenia, na którym jest wyświetlana. Ustawienia wyświetlania instrukcji obsługi
Jeżeli nie można otworzyć przewodnika w formacie PDF, pobierz Adobe Acrobat Reader ze strony internetowej Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Znaki towarowe

Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google LLC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Inne produkty oraz nazwy firm pojawiające się w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli.
7KLK-000