Pozostałe zmiany w Podręcznik użytkownika

Podstawowa obsługa Dostosowywanie ekranu dotykowego do własnych potrzeb Rejestrowanie często używanych ustawień i odbiorców jako przycisków osobistych/współdzielonych na ekranie <Strona główna> Rejestrowanie przycisków osobistych/współdzielonych
Opis „Importowanie/eksportowanie zarejestrowanych przycisków” w sekcji UWAGA poniżej uległ zmianie (zmodyfikowany opis dotyczy drugiego podpunktu).
Drukowanie Różne metody drukowania Kopiowanie plików do folderu do drukowania (folder podręczny)
Opis kroku 3. dotyczący „Dodawanie folderu podręcznego” uległ zmianie (zmiana na dostępne elementy).
Drukowanie Różne metody drukowania Kopiowanie plików do folderu do drukowania (folder podręczny)
UWAGA w kroku 5. dotyczącym „Przechowywanie plików w folderze podręcznym na potrzeby drukowania” „Udostępnianie za pomocą WebDAV” została zmieniona (zmodyfikowany opis dotyczy drugiego podpunktu).
Łączenie z urządzeniami mobilnymi  Korzystanie z technologii AirPrint
Ekran i opis w kroku 4. w „Konfiguracja ustawień technologii AirPrint” „Konfiguracja ustawień za pośrednictwem interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)” zostały zmienione tak jak poniżej.
Dodano element [Display Errors for AirPrint] do ekranu.
Dodano element [Display Errors for AirPrint] do opisu.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi Korzystanie z technologii Google Cloud Print
Z dniem wygaśnięcia wsparcia dla usługi Google Cloud Print, tj. 31 grudnia 2020 roku, drukowanie za pośrednictwem usługi Google Cloud Print nie będzie już możliwe.
Zarządzanie urządzeniem  Zarządzanie użytkownikami  Korzystanie z pozostałych, wygodnych funkcji zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym  Ustawianie Zarządzania NI wydziału
Zmieniono wstęp.
Ustawienia/Rejestracja Tabela Ustawienia/Rejestracja Właściwości Sieć
Wartość <Dług. Prefiksu> została zmieniona (minimalna wartość zmieniona na 1).
Ustawienia/Rejestracja Tabela Ustawienia/Rejestracja Właściwości Sieć
Wartość <Dług. Prefiksu> została zmieniona (minimalna wartość zmieniona na 1).
Ustawienia/Rejestracja Tabela Ustawienia/Rejestracja Właściwości Ustawienia głośności
Pozycja <Dźwięk Faks. Przychodz.> została usunięta z „Element”.
Konserwacja  Drukowanie raportów i list
UWAGA zawarta w „Drukowanie listy historii eksploatacji”  „Rejestr zapisywania” została zmieniona (zmiana dotyczy opisu w czwartym podpunkcie).
Kopiowanie  Podstawowe działania związane z kopiowaniem
W kroku 4. dodano dalsze wyjaśnienia do kroku 3. dotyczące „Regulacja jakości obrazu kopii” „Regulacja natężenia koloru tła kopii” (dodane drugi i trzeci podpunkt).
Ustawienia/Rejestracja  <Właściwości>  <Ustawienia Papieru>
UWAGA została dodana do <Domyślne tacki wielofunkcyjnej>.
Podstawowa obsługa Ustawianie tacy wyprowadzającej dla uprzednio zadrukowanego papieru
Opis w „Funkcje dostępne według konfiguracji urządzenia i tacki wyprowadzającej” został zmieniony tak jak poniżej.
„3 Way Unit-D” usunięto z listy „Konfiguracja urządzenia” w każdym elemencie.
„Staple Finisher-AA” usunięto z „Konfiguracja urządzenia”.
Ustawienia/Rejestracja Tabela Ustawienia/Rejestracja Ustaw Odbiorcę
Poniższe komentarze wskazują zmienione tabele (zmodyfikowany opis dla *2).
Ustawienia/Rejestracja  <Właściwości>  <Ustawienia Papieru>
Opis poniżej procedury przełączania ekranó dla <Domyślne tacki wielofunkcyjnej> został zmieniony (zmodyfikowany opis dotyczy drugiego podpunktu).
Ustawienia/Rejestracja<Ustawienia Funkcji><Wspólne>
UWAGA uległa zmianie (usunięto pierwszy podpunkt).
Ustawienia/Rejestracja  <Właściwości>  <Ustawienia Papieru>
UWAGA w „<Domyślne tacki wielofunkcyjnej>” została zmieniona (zmodyfikowany opis dotyczy czwartego podpunktu).
Ustawienia/Rejestracja  <Właściwości>  <Ustawienia Papieru>
UWAGA w „<Domyślne tacki wielofunkcyjnej>” została zmieniona (zmodyfikowany opis dotyczy czwartego podpunktu).
Ustawienia/Rejestracja  <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Opis „<Użyj czujnika ruchu>” został zmieniony (zmodyfikowany opis nad tabelami).
Ustawienia/Rejestracja  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
UWAGA w „<Domyślne tacki wielofunkcyjnej>” została zmieniona (zmodyfikowany opis dotyczy czwartego podpunktu).
7KLK-00L