Elements nous

En aquesta secció es descriuen els nous elements afegits a Configuració.
7KLU-00E