Canvis per a cada versió

Aquesta secció enumera tots els canvis en cada versió.
7KLU-00L