Změny funkcí

V této části jsou popsané změny, které se vztahují na funkce tohoto přístroje.
7KLW-002