Nejdřív si přečtěte toto

Tato příručka popisuje přidané funkce a další změny týkající se verze platformy Ver. 3.11 nebo novější. Podrobnosti obsahuje Uživatelská příručka k vaší multifunkční tiskárně.

Kontrola verze

U některých modelů není možné použít nejnovější verzi platformy. Než se pustíte do čtení této příručky, zkontrolujte verzi podle postupu dole.
1
Stiskněte klávesu (Informace o počitadle nebo zařízení) nebo [Informace o počitadle nebo zařízení].
2
Stiskněte tlačítko <Informace o zařízení/Jiné> <Kontr. konfig. zařízení>.
3
Zkontrolujte verzi v části <Verze platformy>.

Jak číst tuto příručku

Význam ikon a dalších symbolů použitých v této příručce je vysvětlen dole. Označení a obrazovky, které nejsou vysvětleny zde, jsou popsané v dokumentu Uživatelská příručka.
Podporované verze
Následující ikony označují podporované verze ve vysvětleních o přidání nebo změnách, ke kterým vedly aktualizace firmwaru.
Podporované ve verzi platformy Ver. 3.12 nebo novější
Podporované ve verzi platformy Ver. 3.11 nebo novější
Hledání seznamů k podporovaným verzím
Hledání stránky se seznamem
Umožňuje hledat stránky, na kterých jsou uvedené změny v příslušné verzi. Změny u každé verze.
Hledání podle klíčového slova
Když jako klíčové slovo zadáte verzi (např. "Ver. 3.11"), zobrazí se seznam stránek, které obsahují dané klíčové slovo. Vypsané stránky pak můžete prohledat.
Podporované modely
Následující ikony označují informace, které se týkají jen určitých podporovaných modelů. Některé přístroje nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.
Všechny barevné modely
imageRUNNER ADVANCE DX C7780i / C7770i / C7765i
imageRUNNER ADVANCE DX C5760i / C5750i / C5740i / C5735i
imageRUNNER ADVANCE DX C3730i / C3725i / C3720i
imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ / C477i
imageRUNNER ADVANCE DX C357i / C357P
imageRUNNER ADVANCE DX C257i
imageRUNNER ADVANCE DX 8705 / 8795 / 8786
imageRUNNER ADVANCE DX 6780i / 6765i / 6755i
imageRUNNER ADVANCE DX 6000i
imageRUNNER ADVANCE DX 4751i / 4745i / 4735i / 4725i
imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ / 717i
imageRUNNER ADVANCE DX 617iZ / 617i
imageRUNNER ADVANCE DX 527iZ / 527i
Když uvedené ikony chybí, jsou podporované všechny modely.

Jak nastavit zobrazení této příručky

V této příručce si můžete změnit velikost textu a přepnout si rozložení obrazovky podle zařízení, na kterém si příručku čtete. Nastavení zobrazení příručky
Pokud se vám nedaří zobrazit příručku ve formátu PDF, stáhněte si aplikaci Adobe Acrobat Reader z webu Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Ochranné známky

Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google LLC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Ostatní zde použité názvy produktů a společností mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.
7KLW-000