Ændringer af <Hjem>-skærmen

Tilføjelse af <4 medium-små taster per side> i <Menu> <Indstillinger for layout af Hjem-skærm>

Der er tilføjet flere indstillinger, når det gælder antallet og størrelsen af de knapper, der vises på skærmen.
Når du bruger denne indstilling, vises <Kommentar> ikke længere, når du registrerer personlige knapper/delte knapper.

Tilføjelse af visninger af genvejstaster til funktioner

Genvejstasterne, der vises på hver funktionsskærm, vises også på skærmen <Hjem>. Du kan registrere ofte anvendte funktioner for hurtigt at få adgang uden at skulle rulle på skærmen.
Når tilbehøret Opretstående betjeningspanel er indstilleret, vil genvejstaster, afhængigt af modellen, ikke blive vist, når tidslinjen vises på skærmen <Hjem>.
7KLX-006