Ændrede elementer

Indstillingerne med ændringer af indholdet vises herunder.
 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger> <Gem/tilgå filer> <Indstillinger for huk.medier> <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes>
Standardindstillingen er ændret til <Til>.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Til>, <Fra>
<Til>, <Fra>
(Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>  <Aktivér automatisk printfunktion ved indlogning>
Hvis denne indstilling ændres fra <Fra> til <Til>, indstilles <Automatisk print af brugers job ved indlogning> automatisk til <Til> for alle brugere. Dette betyder, at brugernes egne job automatisk printes, når de logger ind, uden at de er nødt til at ændre nogen indstillinger.
7KLX-00J