Ændringer af Indstillinger/Registrering

Denne beskrivelse ændrer elementerne på skærmen <Indstillinger/Registr.>. Skærmen <Indstillinger/Registr.> vises, når du trykker på  (Indstillinger/Registrering) på betjeningspanelet.
7KLX-00C