Muutetut kohdat

Seuraavassa luetellaan asetukset, joiden sisältöön ja huomautuksiin on tehty muutoksia.
 (Asetukset/Tallennus) <Toiminnon asetukset> <Tallenna/Hae tiedostoja> <Muistivälineen asetukset> <Valitse vaihtoehto, kun liität muistimedian>
Oletusasetukseksi on vaihdettu <Kyllä>.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<Kyllä>, <Ei>
<Kyllä>, <Ei>
(Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Tulostus>  <Salli aut. tulostus sisäänkirjautumisen yhteydessä>
Kun tämä asetus muutetaan arvosta <Ei> arvoon <Kyllä>, asetuksen <Tulosta käyttäjän työt autom. sisäänkirj. yhteydessä> arvoksi asetetaan automaattisesti <Kyllä> kaikille käyttäjille. Tämä tarkoittaa, että käyttäjien omat työt tulostetaan automaattisesti, kun he kirjautuvat sisään, ilman että mitään asetuksia tarvitsee muuttaa.
7KLY-00J