Zmiany w rejestracji odbiorców

Zmiana nazwy elementów wyświetlonych na ekranie rejestracji przycisku szybkiego wybierania

Rejestrując odbiorców dla przycisku szybkiego wybierania lub rejestrując nowego odbiorcę, nazwy niektórych elementów wyświetlone w panelu sterowania i na panelu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) zostają wyświetlone.
Panel sterowania
Obecna nazwa
Nowa nazwa
<Nazwa wyb. jedn.>
<Nazwa przycisku jedno.>
Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Obecna nazwa
Nowa nazwa
[Button Name]
[One-Touch Button Name]
[One-Touch Name]
[One-Touch Button Name]
7KR1-007