Dodanie nowych funkcji do funkcji Wiadomość wizualna

Do funkcji Wiadomości wizualnej dodane zostały następujące nowości.

Ukrywanie ekranów komunikatów o błędach

Dotychczas ekrany komunikatów o błędach pojawiały się wtedy, gdy treść z jakiegoś powodu nie mogła zostać wyświetlona. Można jednak zrezygnować z pojawiania się ekranów komunikatów o błędach.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej.
3
Kliknij kolejno [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
W opcji [Content to Display When an Error Occurs], wybierz [Do not display an error message or Visual Message content].
5
Kliknij [OK].

Ustawienie adresów wyjątków gdzie serwer proxy nie jest używany

Określ ustawienia proxy w funkcji Wiadomości wizualnej, aby dopasować ustawienia w <Ustawienia Proxy>. Jeśli ustawiono proxy, określona treść może się nie pojawić. W takim przypadku, możesz ustawić adresy wyjątków, aby serwer proxy nie był używany.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej.
3
Kliknij kolejno [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Proxy Settings].
4
W polu [Address Without Using Proxy], wprowadź adresy do których serwer proxy nie będzie używany.
Można podać wiele adresów, oddzielając je przecinkami (,).
Można wybrać maksymalnie 255 znaków (wyłącznie kodowanie ASCII).
5
Kliknij [OK].
7KR1-005