Zmiany w funkcjach

Niniejsza sekcja opisuje zmiany w funkcjach tego urządzenia.
7KR1-002