Należy najpierw przeczytać tę instrukcję

Niniejszą instrukcję należy przeczytać razem z Podręcznik użytkownika. Niniejsza instrukcja opisuje dodane funkcje i inne zmiany w Wersji platformy wer. 3.11 lub późniejszej.

Sprawdzanie wersji

W zależności od modelu, zastosowanie najnowszej Wersji platformy może okazać się niemożliwe. Przed przeczytaniem tej instrukcji, postępuj według poniższej procedury, aby sprawdzić numer wersji.
1
Naciśnij  (Licznik/Informacje o urządzeniu) albo przycisk [Licznik/Informacje o urządzeniu].
2
Naciśnij <Infor. o urządzeniu/Inne> <Spr. Konfigur. Urządzenia>.
3
Sprawdź wersję w <Wersja platformy>.

Sposób korzystania z niniejszej instrukcji

Znaczenie ikon i innych symboli wykorzystanych w tej instrukcji wyjaśnione zostały poniżej. Niewyjaśnione tu znaczniki i ekrany opisane zostały w Podręcznik użytkownika.
Obsługiwane wersje
Poniższe ikony wskazują obsługiwane wersje w objaśnieniach do dodatków lub zmian wynikających z aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Obsługiwane w Wersji platformy wer. 3.12 lub późniejszej
Obsługiwane w Wersji platformy wer. 3.11 lub późniejszej
Przeszukiwanie list obsługiwanych wersji
Strona przeszukiwania listy
Pozwala przeszukiwać strony z listą wszystkich zmian w każdej wersji. Zmiany w każdej wersji.
Wyszukiwanie według słów kluczowych
Szukanie poprzez wpisanie wersji jako słowo kluczowe (np. „wer. 3.11”) wyświetla listę stron, które zawierają to słowo kluczowe. Następnie możesz przeszukiwać wyświetlone strony.
Wspierane modele
Poniższe ikony wskazują informację dotyczącą wyłącznie określonych, wspieranych modeli. W zależności od kraju bądź regionu użytkownika niektóre urządzenia mogą nie być dostępne.
Wszystkie standardy koloru
imageRUNNER ADVANCE DX C7780i / C7770i / C7765i
imageRUNNER ADVANCE DX C5760i / C5750i / C5740i / C5735i
imageRUNNER ADVANCE DX C3730i / C3725i / C3720i
imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ / C477i
imageRUNNER ADVANCE DX C357i / C357P
imageRUNNER ADVANCE DX C257i
imageRUNNER ADVANCE DX 8705 / 8795 / 8786
imageRUNNER ADVANCE DX 6780i / 6765i / 6755i
imageRUNNER ADVANCE DX 6000i
imageRUNNER ADVANCE DX 4751i / 4745i / 4735i / 4725i
imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ / 717i
imageRUNNER ADVANCE DX 617iZ / 617i
imageRUNNER ADVANCE DX 527iZ / 527i
Tam, gdzie ikony nie są wyświetlone, wszystkie modele są obsługiwane.

Konfiguracja sposobu wyświetlania tej instrukcji

Możesz zmienić rozmiar tekstu w tej instrukcji i przełączyć układ ekranu tak, aby dopasować go do urządzenia, na którym jest wyświetlana. Ustawienia wyświetlania instrukcji obsługi
Jeżeli nie można otworzyć przewodnika w formacie PDF, pobierz Adobe Acrobat Reader ze strony internetowej Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Znaki towarowe

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS i Chromebook są znakami towarowymi firmy Google LCC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Inne produkty oraz nazwy firm pojawiające się w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli.
7KR1-000