<Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Od teraz możesz wybrać ustawienia do skanowania i wysyłania wiadomości e-mail/faksów za pomocą urządzenia mobilnego. Gdy opcja <Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania> ustawiona jest na <Włącz>, należy wprowadzić kod PIN wyświetlony na urządzeniu w trakcie wykonywania zadania.
Ustaw <Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego> na <Włącz>, aby włączyć funkcję uwierzytelniania za pomocą urządzenia mobilnego. Na ekranie logowania pojawi się .

Tabela Ustawienia/Rejestracja

Aby dowiedzieć się jak przeglądać tabelę Ustawienia/Rejestracja, przejdź do „Ustawienia/Rejestracja” „Tabela Ustawienia/Rejestracja” w „Podręcznik użytkownika”.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
7KR1-00X