Zmiany w każdej wersji

Niniejsza sekcja stanowi spis wszystkich zmian w każdej wersji.
7KR1-00L