Ändringar i nätverk

Stöd för att använda Color Network ScanGear 2 via underlinje

Tidigare kunde du bara använda ”Color Network ScanGear 2” på huvudlinjen men nu kan du också använda den på en underlinje.
7KR4-009