Ändringar i serverinformationens registrering

Stöd för att specificera domäner i IP-adresser när du konfigurerar autentisering av en Active Directory-server

När du anger Active Directory-domänen manuellt kan du nu ange en IPv4-adress istället för ett värdnamn. Gå till Active Directory-servern genom att ange värdnamnet eller IPv4-adressen.
7KR4-008