Tillägg av nya funktioner till funktionen Visuella meddelanden

Följande funktioner har lagts till i funktionen Visuella meddelanden.

Dölja skärmar med felmeddelande

Fram till nu visades skärmar med felmeddelanden om innehållet inte dök upp av någon anledning. Du kan dock ange att skärmar med felmeddelanden inte ska dyka upp.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan.
3
Klicka på [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
I [Content to Display When an Error Occurs] ska du välja [Do not display an error message or Visual Message content].
5
Klicka på [OK].

Ställa in undantagsadresser där en proxyserver inte används

Ange proxyinställningarna i funktionen Visuella meddelanden så att de matchar inställningarna i <Proxyinställningar>. Om en proxy är inställd kanske det angivna innehållet inte visas. I detta fall kan du ställa in en undantagsadress så att proxyservern inte används.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan.
3
Klicka på [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Proxy Settings].
4
Ange de adresser som en proxyserver inte kommer att användas för i [Address Without Using Proxy].
Du kan ange flera adresser avgränsade med ett kommatecken (,).
Du kan ange upp till 255 tecken (endast ASCII-kod).
5
Klicka på [OK].
7KR4-005