Ändringar av funktioner

Det här avsnittet beskriver de ändringar som gäller för maskinens funktioner.
7KR4-002