Läs detta först

Denna manual bör läsas tillsammans med Användarhandbok. Denna handbok beskriver tillagda funktioner och andra ändringar för plattformen version 3.11 eller senare.

Kontrollera versionen

Beroende på modellen kanske du inte kan använda den senaste plattformversionen. Använd proceduren nedan för att kontrollera versionen innan du läser denna manual.
1
Tryck på knappen  (Räknare/enhetsinformation) eller [Räknare/enhetsinformation].
2
Tryck på <Enhetsinfo/Övrigt>  <Kontr. enh.- konfiguration>.
3
Kontrollera versionen i <Plattformsversion>.

Så läser man denna manual

Innebörden av ikonerna och andra symboler som används i denna manual förklaras nedan. Markeringar och skärmar som inte förklaras här är såsom de beskrivs i Användarhandbok.
Version som stöds
Ikonerna nedan indikerar versioner som stöds i förklaringarna om tillägg eller ändringar till följd av uppdateringar av firmware.
Stöds i plattformversion 3.12 eller senare
Stöds i plattformversion 3.11 eller senare
Söker i listor efter versioner som stöds
Sida med söklista
Låter dig söka på sidor som visar alla ändringar i varje version. Ändringar i varje version.
Söka efter nyckelord
Sök genom att ange versionen som nyckelord (t.ex. ”version 3.11”) visar en lista med sidor som innehåller det sökordet. Du kan sedan leta igenom listade sidor.
Modeller som stöds
Ikonerna nedan visar information som är begränsad till vissa modeller som det finns stöd för. Vissa maskiner kanske inte är tillgängligt beroende på ditt land eller din region.
Alla modeller med färgutskrift
imageRUNNER ADVANCE DX C7780i / C7770i / C7765i
imageRUNNER ADVANCE DX C5760i / C5750i / C5740i / C5735i
imageRUNNER ADVANCE DX C3730i / C3725i / C3720i
imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ / C477i
imageRUNNER ADVANCE DX C357i / C357P
imageRUNNER ADVANCE DX C257i
imageRUNNER ADVANCE DX 8705 / 8795 / 8786
imageRUNNER ADVANCE DX 6780i / 6765i / 6755i
imageRUNNER ADVANCE DX 6000i
imageRUNNER ADVANCE DX 4751i / 4745i / 4735i / 4725i
imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ / 717i
imageRUNNER ADVANCE DX 617iZ / 617i
imageRUNNER ADVANCE DX 527iZ / 527i
När ikonerna ovan inte visas finns stöd för alla modeller.

Konfigurera hur denna manual visas

Du kan ändra storlek på texten i denna manual och ändra skärmlayouten så att den anpassas till den maskin som den visas på. Visningsinställningar - handbok
Om du inte kan öppna handboken i PDF-format kan du hämta Adobe Acrobat Reader från Adobe Systems webbplats (https://get.adobe.com/reader/).

Varumärken

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS och Chromebook är varumärken som tillhör Google LCC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Övriga produkt- och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
7KR4-000