Ändringar i meddelanden

Ändringar i meddelanden som visas på skärmen på maskinen eller i ett Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) visas nedan.

Nya och ytterligare meddelanden

Universal utskrift: Ett serverkommunikationsfel inträffade.
Universal utskrift: Kunde inte verifiera med servern.
Universal utskrift: Certifikatet har löpt ut.
Universal utskrift: Ett internt fel inträffade.
Universal utskrift: Skrivaren är inte registrerad.
7KR4-00K