Ändringar i Inställningar/Registrering

Denna beskrivning förklarar ändringar i artiklarna på skärmbilden <Inställningar/Registrering>. Skärmen <Inställningar/Registrering> dyker upp när du trycker på  (Inställningar/Registrering) på kontrollpanelen.
7KR4-00C