Andra ändringar i Användarhandbok

Grundläggande funktioner  Inställningsljud
Beskrivningen i ”Justera volymen för att skicka/ta emot fax” har ändrats.
Grundläggande funktioner  Inställningsljud
Beskrivningen av  <Alarmvolym> och  <Monitorvolym> i steg 2 i ”Justera volymen för att skicka/ta emot fax”, har ändrats.
Länka med mobila enheter Använda maskinen med program
Beskrivningen av Chrome OS har lagts till.
Bilaga  MEAP  Hantera MEAP-program
Beskrivningen i ” [MEAP Application Management]” av steg 3 har ändrats (beskrivning av den nedre raden i tabellen under den andra punkten har ändrats).
Bilaga  Systemspecifikationer  Systemmiljö
Programvaran för e-postservern har ändrats (den femte och sjätte punkten har ändrats).
Bilaga  Systemspecifikationer  Utskriftsfunktioner
Beskrivningen i ”Funktioner som kan användas med varje sidbeskrivningsspråk och filformat” har ändrats (beskrivningen av den andra kommentaren har ändrats).
Introduktion (om maskinen)  Maskinvaruspecifikationer Document Insertion Unit-N 
Beskrivningen av ”Installationsutrymme inklusive huvudenheten” har ändrats.
Introduktion (om maskinen)  Maskinvaruspecifikationer Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC 
Beskrivningen av ”Utan sortering/sortera/gruppera” i ”Kapacitet per fack (Fack B)” har ändrats.
7KR4-00Y