Incrustació del text "ALT SECRET" (Filigrana de seguretat)

Quan copieu documents que continguin informació confidencial, podeu incrustar text invisible, com "TOP SECRET" O "CONFIDENCIAL" per avisar els usuaris no autoritzats perquè els copiïn. Si copieu un document que ja ha estat copiat, el text incrustat apareix a tota la pàgina i evita que es puguin fer còpies no autoritzades de les còpies. Opcions del sistema
En funció de l'equip que esteu utilitzant, aquesta funció està disponible de manera predeterminada.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Filigrana de seguretat>.
5
Seleccioneu el tipus de caràcters i especifiqueu les opcions detallades segons correspongui.
Incrustació de marques d'aigua com ara "TOP SECRET" o "CONFIDENCIAL"
Incrustació de dates
Incrustació de números de referència
Incrustació de números de sèrie
Incrustació d'identificadors o noms d'usuari
6
Especifiqueu les opcions d'impressió de la filigrana.
Establiu el format dels caràcters.
També podeu ajustar la densitat dels patrons i els fons. Si premeu <Ajustar contrast caràcters/fons>  <Impressió de mostra>, s'imprimeix una mostra del patró i del fons. Reviseu la mostra i premeu / per ajustar la densitat.
La impressió de mostra inclou el text ocult i el fons per a cada valor de contrast relatiu.
La zona del marc a la impressió de mostra és la mostra impresa per al valor de contrast relatiu establert actualment.
L'opció <Ajustar contrast caràcters/fons> es cancel·la quan el treball finalitza. Si voleu utilitzar les mateixes opcions per al proper treball de còpia, torneu a especificar-les.
7
Premeu <Bé>  <Tancar>.
8
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
No és possible canviar la densitat durant la impressió.
8296-086