Còpia d'originals de diferent mida junts (Originals diferent mida)

Podeu col·locar originals de diferent mida a l'alimentador i llegir-los tots junts. Podeu eliminar la necessitat de seleccionar el paper i col·locar l'original de nou.
Només s'admeten certes combinacions de mides d'originals per a la lectura. Si llegiu combinacions de mides d'originals inadequades, els originals es podrien fer malbé o el paper es podria encallar. Especificacions de maquinari
No col·loqueu els originals junts si són de gramatges diferents o de tipus de paper diferent perquè es podrien fer malbé o el paper es podria encallar.
No podeu combinar tots els modes següents alhora.
<Originals de diferent mida>
<Desplaçar>
<Selecció paper>:<Auto>
1
Col·loqueu els originals a l'alimentador. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Originals de diferent mida>.
5
Premeu <Tancar>.
6
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
Si heu establert <Originals de diferent mida> per a la còpia, cada original s'imprimirà amb la mida de paper òptima. Si voleu copiar tots els originals amb la mateixa mida de paper o copiar originals d'una cara de diferents mides a doble cara, especifiqueu el paper amb <Selecció paper>. Si no especifiqueu <Selecció paper>, el paper imprès no es podrà grapar correctament.
8296-071