Reducció de les operacions de còpia

Podeu recuperar les opcions utilitzades anteriorment per eliminar la necessitat d'especificar les mateixes opcions cada vegada que feu còpies. A més, si passeu de la pantalla de funcions bàsiques de còpia (Pantalla de funcions bàsiques de còpia) a la pantalla de còpia ràpida, podeu canviar les opcions seguint menys passos.
8296-087