Enviament d'originals de diferent mida junts (Originals de diferent mida)

Podeu col·locar originals de diferent mida a l'alimentador i llegir-los tots junts. D'aquesta manera no caldrà col·locar els originals per separat.
La combinació de mides d'originals que podeu llegir és limitada. Si llegiu combinacions de mides d'originals inadequades, els originals es podrien fer malbé o el paper es podria encallar. Especificacions de maquinari
No col·loqueu junts originals amb gramatges o tipus de paper diferents. Si ho feu, es poden produir danys als originals o encallaments de paper.
1
Col·loqueu els originals a l'alimentador Col·locació dels originals
2
Premeu <Fax>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de fax. Pantalla de funcions bàsiques de fax
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per enviar faxos
5
Premeu <Opcions>  <Originals de diferent mida>.
6
Premeu <Tancar>.
7
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament.
Si establiu el mode Originals de diferent mida, la velocitat de lectura pot ser inferior a la normal.
8296-08W