Inner Finisher-L

Mides de paper
Paper disponible per a la unitat principal (Mides de paper compatibles)
Gramatge del paper
52 g/m² a 300 g/m²
Tipus de paper
Paper disponible per a la unitat principal (Tipus de paper compatibles)*1
Capacitat de les safates *2
Safata superior (safata B)
50 fulls (75 g/m² / 64 g/m²) (o 5,2 mm d'alçada)
45 fulls (80 g/m²) (o 5,2 mm d'alçada)
Safata inferior (safata A)
Mode No classificar/Classificar/Agrupar:
A6R: 30 fulls
A4, B5, A5, A5R, LTR, STMT, STMTR, EXEC i 16K: 500 fulls (o 52 mm d'alçada)
320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K i 16KR: 250 fulls o 26 mm d'alçada
Sobres: 10 fulls
Mode No classificar/Classificar/Agrupar amb diferents mides de paper:
Combinació d'A4, B5, i LTR: 500 fulls (o 52 mm d'alçada)
Les altres combinacions: 250 fulls o 26 mm d'alçada
Mode Classificar + Desplaçar i Agrupar + Desplaçar:
A4, B5, LTR, EXEC i 16K: 500 fulls (o 52 mm d'alçada)
A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR, i 8K: 250 fulls o 26 mm d'alçada
Mode Grapar (cantonada/doble):
A4, B5, LTR, EXEC i 16K: 30 jocs o 52 mm d'alçada
A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR, i 8K: 30 jocs o 26 mm d'alçada
Mode Grapar (Eco):
A4, B5, LTR i 16K: 30 jocs o 52 mm d'alçada
A3, B4 i 11" x 17" i 8K: 30 jocs o 26 mm d'alçada
Grapadora
Capacitat màxima de grapat *3
Grapar (cantonada/doble)*4:
A4, B5, LTR, EXEC i 16K:
50 fulls (de 52 g/m2 a 90 g/m2)
30 fulls (de 91 g/m2 a 105 g/m2)
2 fulls (de 106 g/m2 a 256 g/m2)
A4R i LTRR:
40 fulls (de 52 g/m2 a 90 g/m2)
30 fulls (de 91 g/m2 a 105 g/m2)
2 fulls (de 106 g/m2 a 256 g/m2)
A3, B4, 11" x 17", LGL i 8K:
30 fulls (de 52 g/m2 a 90 g/m2)
20 fulls (de 91 g/m2 a 105 g/m2)
2 fulls (de 106 g/m2 a 256 g/m2)
Grapar (Eco):
Totes les mides:
10 fulls (de 52 g/m2 a 64 g/m2)
8 fulls (de 65 g/m2 a 81,4 g/m2)
6 fulls (de 82 g/m2 a 105 g/m2)
Grapat manual*5:
Totes les mides:
Uns 50 fulls (52 g/m2)
Uns 45 fulls (64 g/m2)
Uns 40 fulls (80 g/m² / 75 g/m²)
Perforació (si la unitat perforadora interior està instal·lada)
Mides de paper
Dues/quatre perforacions:
Dues perforacions: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K i 16KR
Quatre perforacions: A3, A4, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K i 16K
Quatre perforacions:
Quatre perforacions: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K i 16KR
Gramatge del paper
De 52 g/m2 a 300 g/m2
Perforació
Dues/quatre perforacions o quatre perforacions
Dimensions (Am x Prof x Al)
469 mm x 525 mm x 225 mm
Gramatge
Aproximadament 9,1 kg (Aproximadament 13,3 kg (si la unitat perforadora interior està instal·lada))
Espai d'instal·lació inclosa la unitat principal
(Am x Prof)
Quan Single Pass DADF-C està instal·lada:
1.284 mm x 722 mm (quan la Copy Tray-T i la unitat perforadora interior estan instal·lades i les safates auxiliars desplegades)
Quan DADF-BA està instal·lada:
1.284 mm x 719 mm (quan la Copy Tray-T i la unitat perforadora interior estan instal·lades i les safates auxiliars desplegades)
*1 Excloent Fi 2 (imprès a dues cares), Gruixut 7 (amb amplada de 216 mm o més), Estucat a 1 cara 5 (amb amplada de 216 mm o més) i Estucat a 2 cares 5 (amb amplada de 216 mm o més)
*2 Només per a paper de 80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m². La capacitat varia en altres casos.
*3 Quan el cartutx de grapes estàndard està instal·lat. (La capacitat de grapat màxima pot variar, en funció del tipus de paper i del pes.)
*4 Fins a 2 fulls per a paper estucat.
*5 El gruix de paper és de 4,0 mm o menys.
8296-038