Especificacions de maquinari

En aquesta secció es presenten les especificacions de la unitat principal i l'equipament opcional d'aquest producte. Tingueu en compte que les especificacions estan subjectes a canvis sense avís previ per millores del producte o noves versions.

Especificacions de l'equip

Especificacions per a l'equipament opcional

8296-031