Tauler de control

En aquesta secció es descriuen els noms i l'ús de les tecles del tauler de control.

Pantalla tàctil

A més de la pantalla d'opcions de cada funció, en aquesta pantalla també es mostra l'estat d'error. Ús de la pantalla tàctil

Pantalles dels indicadors

La pantalla inclou els tres indicadors següents, d'esquerra a dreta.
:
Indicador d'Processant/Dades
Parpelleja mentre s'estan portant a terme operacions com ara l'enviament o la impressió. S'il·lumina en verd quan hi ha documents en espera de ser processats.
:
Indicador d'Error
Parpelleja o s'il·lumina quan es produeix algun error, com ara un encallament de paper.
IMPORTANT:
Si l'indicador Error parpelleja, seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla tàctil.
Eliminació d'encallaments de paper
Eliminació d'encallaments de grapes (opcional)
Si l'indicador Error està il·luminat de manera permanent en color vermell, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local autoritzat de Canon.
:
Indicador d'Alimentació principal
S'il·lumina quan l'equip està engegat. Posada en marxa de l'equip
Ajust de l'angle de la pantalla tàctil
8296-00H