Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

En instal·lar la "Inner Finisher-L", podeu fer servir les següents funcions d'acabat.
Classificar
Les impressions es classifiquen en jocs disposats segons l'ordre de pàgina de l'original.

Agrupar
Totes les impressions de la mateixa pàgina de l'original s'agrupen en jocs.

Desplaçar
Cada grup d'impressió es col·loca en capes alternes.

Grapar + Classificar
Les impressions es classifiquen automàticament en jocs disposats segons l'ordre de les pàgines i es grapen (cantonada/doble).

Grapar + Agrupar
Totes les impressions de la mateixa pàgina de l'original s'agrupen en jocs i es grapen (cantonada/doble).

Grapar sense grapes
Les impressions es premsen i s'enquadernen sense fer servir grapes. Podeu separar els fulls fàcilment prement la part premsada amb els dits. Aquesta funció és útil per estalviar grapes i enquadernar breument les impressions.
Per obtenir informació sobre les mides de paper que es poden utilitzar per Grapar sense grapes, vegeu Inner Finisher-L.
Per obtenir més informació sobre les funcions o el paper que no es poden utilitzar amb Grapar sense grapes, vegeu "Restrictions on Combinations of Copy Functions (Restriccions a les combinacions de funcions de còpia)" o Paper no disponible per a acabats. A continuació s'indiquen les opcions no disponibles segons la posició de grapat.
Paper no disponible per a la impressió en dues cares
Mides de paper mixtes
En funció de l'entorn d'ús i del tipus de paper, és possible que la part premsada se separi amb facilitat.
Grapat manual
Podeu grapar manualment paper imprès introduint paper a la ranura. Com a exemple d'ús, podeu treure les grapes del document, copiar-lo o llegir-lo, i, a continuació, tornar-lo a grapar.
Si instal·leu l'"Inner 2/4 Hole Puncher-D" o l'"Inner 4 Hole Puncher-D" a l'"Inner Finisher-L", podeu fer perforacions a les impressions.

Vista externa

Safata auxiliar

Desplegueu la safata auxiliar si imprimiu en paper de mida gran.

Safata de sortida

El paper es diposita a la safata de sortida.

Botó Grapar

Premeu aquest botó quan vulgueu grapar papers manualment (Grapat manual). També podeu grapar paper sense prémer el botó. Podeu especificar el període de temps en el qual voleu que es grapi el paper després d'introduir-lo. <Acció d'ajust> <Temps per inici de grapat en mode grapadora>

Ranura

Introduïu paper per grapar-lo manualment. Podeu especificar el període de temps en el qual voleu que es grapi el paper després d'introduir-lo.

Tapa dreta (Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D)

Obriu-la per retirar les restes de perforació.

Tapa esquerra (Inner Finisher-L)

Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat, eliminar un encallament de grapes a la unitat de grapat o substituir el cartutx de grapes.
Selecció de la posició de grapat
Grapat manual
Perforacions
Per obtenir informació sobre les mides de paper que es poden utilitzar per Grapar, vegeu Inner Finisher-L.
Per substituir el cartutx de grapes de les grapes, vegeu Substitució de les grapes (opcional).
Per saber com eliminar un encallament de paper o de grapes, vegeu Eliminació d'encallaments de paper i Eliminació d'encallaments de grapes (opcional).
És possible que no s'admeti el nombre màxim de fulls que es poden enquadernar, en funció del tipus de paper. En aquest cas, canvieu el tipus de paper o reduïu el nombre de fulls per enquadernar.
Classificar i agrupar
Si seleccioneu <Desplaçar> juntament amb la funció de classificar o agrupar, cada grup d'impressió es desplaça.
Grapadores
Si feu servir el mode Grapar, no traieu la pila de paper de la safata durant el treball. Feu-ho quan el treball s'hagi completat.
Si apareix el missatge "Carregueu grapes a la unitat grapadora.", vol dir que les grapes s'estan acabant. Per continuar, substituïu la caixa de grapes.
La impressió s'atura temporalment quan la safata es troba a la posició més baixa o quan s'han grapat 30 conjunts. La impressió es reprendrà quan hàgiu tret tot el paper imprès.
8296-02K