Equips opcionals

Si combineu opcions, podeu fer servir les funcions més eficaçment.

Quan hi ha instal·lada l'Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE

Booklet Finisher-AE

Amb aquesta opció podeu classificar, agrupar, desplaçar, grapar (cantonada/doble/grapar quadern) i plegar quaderns. A més, també podeu enquadernar manualment amb la grapadora o sense la grapadora. Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Cassette Feeding Unit-AW

Col·loqueu el tipus de paper que utilitzeu freqüentment. Podeu carregar paper que no es pugui carregar al calaix de paper 1, com ara paper de mida A3 i paper de mida personalitzada. Cassette Feeding Unit-AW

2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Si instal·leu l'"2/4 Hole Puncher Unit-A" o l'"4 Hole Puncher Unit-A" a l'"Staple Finisher-AE" o l'"Booklet Finisher-AE", podeu fer perforacions a les impressions. Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Staple Finisher-AE

Amb aquesta opció, podeu classificar, agrupar, desplaçar i grapar (cantonada/doble). A més, també podeu enquadernar manualment amb la grapadora o sense la grapadora. Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Quan s'ha instal·lat Inner Finisher-L

Inner Finisher-L

Amb aquesta opció, podeu classificar, agrupar, desplaçar i grapar (cantonada/doble). A més, també podeu enquadernar manualment amb la grapadora o sense la grapadora. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Si instal·leu l'"Inner 2/4 Hole Puncher-D" o l'"Inner 4 Hole Puncher-D" a l'"Inner Finisher-L", podeu fer perforacions a les impressions. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Si hi ha instal·lades altres opcions

Inner 2way Tray-M

Amb aquesta opció, el paper pot sortir a dues ubicacions. Inner 2way Tray-M

DADF-BA

Es poden llegir contínuament diversos fulls d'originals o originals a dues cares. Alimentador Double Pass a doble cara (DADF-BA)

Copy Card Reader

Podeu implementar la gestió d'ID de departament fent servir el lector de targetes. Copy Card Reader

Copy Tray-T

Amb aquesta opció, el paper pot sortir a dues ubicacions. Copy Tray-T

Single Pass DADF-C

Es poden llegir contínuament diversos fulls d'originals o originals a dues cares. Alimentador Single Pass a doble cara (Single Pass DADF-C)

Numeric Keypad

Si instal·leu un Numeric Keypad, podreu usar les tecles al Numeric Keypad en comptes d'alguns botons de la pantalla tàctil. Numeric Keypad

Utility Tray-B

Aquesta opció proporciona espai per col·locar els originals.

Platen Cover-Y

Aquesta opció subjecta l'original col·locat al vidre. Platen Cover-Y
Per obtenir informació sobre les combinacions d'opcions que es poden instal·lar a l'equip, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor Canon local autoritzat.
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
8296-02F