Encallaments de paper a la unitat d'acabat de grapes

1
Mireu si hi ha paper encallat a la unitat d'acabat.
Obriu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
Aixequeu el suport de paper de la safata de sortida de la safata B.
Gireu el pom verd per alimentar el paper encallat cap a la safata B.
Si el paper apareix per la sortida de la safata B, traieu-lo en la direcció de la fletxa.
2
Mireu si hi ha paper encallat a la unitat de sortida.
Obriu la guia de sortida d'evacuació ().
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Aixequeu la primera solapa ().
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Col·loqueu la primera solapa () en la posició original.
Torneu a col·locar la guia de sortida d'evacuació () en la posició original.
3
Tanqueu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
4
Obriu la tapa de la unitat d'alimentació intermèdia.
5
Mireu si hi ha paper encallat.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
6
Tanqueu la tapa de la unitat d'alimentació intermèdia.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
8296-025