S'ha produït un encallament de grapes a la unitat d'acabat de quaderns

Confirmar abans de manipular
Si hi ha paper a la safata de quaderns, traieu-lo.

Eliminació d'encallaments de grapes a la unitat grapadora

1
Obriu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
2
Traieu el cartutx de grapes.
Subjecteu el separador verd del cartutx de grapes i traieu-lo en línia recta.
3
Traieu totes les grapes encallades del cartutx de grapes.
Aixequeu el pom del cartutx de grapes.
Traieu totes les grapes encallades i les grapes exposades.
Torneu a col·locar el pom del cartutx de grapes a la posició original.
4
Subjecteu el separador verd del cartutx de grapes i empenyeu-lo tant com pugueu.
5
Tanqueu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
És possible que es faci una operació de grapat en sec automàticament per recol·locar les grapes.

Eliminació d'encallaments de grapes a la unitat grapadora de quaderns

1
Obriu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
2
Traieu la unitat grapadora de quaderns.
3
Traieu els (dos) cartutxos de grapes alhora que abaixeu la palanca cap a la vostra direcció.
4
Traieu totes les grapes encallades del cartutx de grapes.
Abaixeu el pom del cartutx de grapes.
Traieu totes les grapes encallades i les grapes exposades.
Torneu a col·locar el pom del cartutx de grapes a la posició original.
5
Instal·leu les (dues) caixes de grapes a la unitat grapadora de quaderns.
6
Amb compte, col·loqueu de nou la unitat grapadora de quaderns a la posició original.
7
Tanqueu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
Després d'eliminar un encallament de grapes, assegureu-vos d'ajustar la posició de grapat. <Recol·locació de grapes de quaderns>
8296-02A