Eliminació d'encallaments de grapes

Si es produeix un encallament de grapes, a la pantalla apareixeran un missatge, la ubicació de l'encallament i el procediment que cal seguir per solucionar-ho. Comproveu la ubicació de l'encallament de grapes a la pantalla i traieu la grapa encallada segons el procediment descrit a la referència següent. Per obtenir informació sobre les precaucions que cal tenir en eliminar els encallaments de grapes, vegeu "Instruccions importants de seguretat" a la Guia de preguntes més freqüents (FAQ).
Les còpies i les impressions es poden imprimir a l'equipament opcional mentre solucioneu els encallaments de grapes. Aneu amb compte quan feu servir l'equipament opcional instal·lat.
Confirmar abans de manipular
Abans d'eliminar l'encallament de grapes, comproveu que les tapes i els calaixos de paper de l'equip i de l'equipament opcional estiguin tancats.
8296-028