Comprovació del nombre de pàgines per a Copiar/Imprimir/Enviar per Fax/Llegir

A la pantalla tàctil podeu comprovar el nombre total de pàgines per a còpia, fax, lectura i impressió.
1
Premeu el botó  (Informació de dispositiu/comptadors) o la tecla [Informació de dispositiu/comptadors] (models amb un tauler de control vertical).
Elements mostrats a la pantalla <Inici>
Tauler de control
2
Comproveu el nombre total de pàgines copiades, llegides i impreses.
(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).
Si voleu comprovar el nombre total de pàgines que s'han llegit i enviat, premeu <Rev. compt. enviam./fax>.
Premeu <Servei de supervisió>  <Prova de comunicació> per comprovar la comunicació amb el servidor de supervisió remota. Quan s'executa aquesta funció, la informació de l'equip s'envia periòdicament al servidor de supervisió remota. Per utilitzar aquesta funció és necessari activar la comunicació entre l'equip i el servidor que ofereix el servei.
Podeu imprimir una llista on s'indiqui el nombre de pàgines emprades per a còpia, impressió, lectura i fax.
En aquesta pantalla podeu comprovar també la informació de comptador per a cada aplicació MEAP. Premeu <Revisar comp. MEAP> a la pantalla durant el pas 2. Si premeu <Info. disp./altra> <Revisar conf. de dispositiu> a la mateixa pantalla, podreu comprovar les opcions instal·lades a l'equip i la versió del xip de seguretat per al xifratge de dades del dispositiu d'emmagatzematge.
Per obtenir informació sobre les condicions del compte, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
8296-0KA