Impressió després de revisar el document (Retenir) (només Sèrie C5800)

Emmagatzemant temporalment un document (Treball d'impressió) a l'àrea de retenció de treballs de l'ordinador, etc., podeu imprimir una prova abans d'iniciar un gran treball d'impressió, imprimir documents en l'ordre de prioritat o imprimir després de visualitzar les opcions de condició finals. Aquesta funció s'anomena "Retenció de treballs".
Per utilitzar el mode de retenció de treballs, heu d'establir aquest mode prèviament. <Retenir> (només Sèrie C5800)
Tingueu en compte que els treballs d'impressió emmagatzemats a l'àrea de retenció de treballs se suprimeixen automàticament després del període de temps especificat. Podeu canviar el període de temps. <Temps per a autoeliminació treballs retinguts>
L'espai d'emmagatzematge de Retenir es comparteix amb les bústies de correu. Per obtenir més informació sobre l'espai màxim, vegeu la capacitat de Bústia.
8296-09S