Lectura d'originals utilitzant WSD (Lectura WSD)

En aquesta secció es descriu com llegir originals des d'un ordinador amb WSD.
La mida de lectura disponible és A4/LTR. Cal tenir en compte que, si es col·loca un original més gran que A4/LTR, només es llegirà la mida A4/LTR.
Des del tauler de control
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Lectura WSD>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Permetre lectura remota>.
Ara ja podeu llegir des de l'ordinador.
Des d'un ordinador
4
[] [Windows Accessories]  [Windows Fax and Scan].
5
Feu clic a [Scan].
6
Feu clic a [New Scan].
Quan aparegui el quadre de diàleg [Select Device], seleccioneu l'equip i feu clic a [D'acord].
7
A la llista desplegable [Source], seleccioneu la ubicació on es troba l'original.
Quan col·loqueu l'original al vidre, seleccioneu [Flatbed]. Quan el col·loqueu a l'alimentador, seleccioneu [Feeder (Scan one side)].
8
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui.
Si seleccioneu el tipus d'original a la llista desplegable [Profile] podreu fer ajustaments per aconseguir una qualitat d'imatge òptima. Per als originals que constin principalment de text, seleccioneu [Document]. Per als originals que constin només de fotografies, seleccioneu [Photo (Default)].
A la llista desplegable [File type], seleccioneu el format de fitxer de la imatge desada de l'original llegit.
Per comprovar la imatge llegida amb les opcions especificades, feu clic a [Preview].
9
Feu clic a [Scan].
S'inicia la lectura d'un original.
Quan la lectura hagi acabat, el document llegit apareixerà a la llista de fitxers de la pantalla [Windows Fax and Scan] i es desarà a la carpeta [Scanned Documents] de [Documents].
Desament de les opcions de fax comunes
Si sempre llegiu amb les mateixes opcions, seguiu els procediments que s'indiquen a continuació per desar les opcions. Podeu recuperar-les de manera fàcil i pràctica quan llegiu.
Seleccioneu [Add profile] a la llista desplegable [Profile] Especifiqueu les opcions de lectura que vulgueu desar  Introduïu un nom al quadre de text [Profile name]  Feu clic a [Save Profile]
Enviament del document a un ordinador mitjançant WSD
També podeu enviar el document llegit als ordinadors de la xarxa que admeten WSD. En aquest cas, premeu <Lectura WSD>  seleccioneu l'ordinador al qual vulgueu enviar per  <Inici>. S'obren la pantalla [Windows Fax and Scan] i la carpeta a l'ordinador i apareix el document llegit.
Es mostren fins a 40 ordinadors de destinació.
8296-0CF