<Inicialitzar després de canviar peces>

Heu d'inicialitzar la impressora després de substituir les peces. Inicialitzeu la impressora sempre que canvieu una peça.

<Kit de manteniment de l'ADF>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>  <Inicialitzar després de canviar peces>
Després de substituir el rodet d'alimentació de paper de l'ADF i el separador, executeu <Kit de manteniment de l'ADF> per portar a terme la inicialització.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Kit de manteniment de l'ADF>
Sí, No
No
No
No
-
8296-0LS