<Opc. pred. impressió informes>

Especifiqueu les opcions predeterminades que s'utilitzen quan s'imprimeixen informes com l'informe de TX i l'informe de gestió de comunicacions.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Impressió a doble cara>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Opc. pred. impressió informes>
Especifiqueu si voleu imprimir l'informe a totes dues cares del paper.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Impressió a doble cara>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
8296-0R1