PS

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Paper Save>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
De 0 a 3600 segons; 0 segons
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
<On>, <On (Slim)>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Text>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Graphics>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Black Overprint> *1
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<RGB Source Profile>
<sRGB>, <Gamma 1.5>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.4>, <None>, <Download Profile>
No
No
-
<CMYK Simulation Profile>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <None>, <Download Profile>
No
No
-
<Use Grayscale Profile>
<On>, <Off>
No
No
-
<Output Profile>
<Text>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Graphics>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Image>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
No
No
-
<Matching Method>
<Perceptual>, <Saturation>, <Colorimetric>
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Gràfics>: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>
<Imatge>: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>
B
Settings for Printer Settings
<Brightness> *1
De 85 % a 115 %; 100 %
C
Settings for Printer Settings
<Composite Overprint>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion> *1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
C
Settings for Printer Settings
*1 Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.
8296-0RE