Preparacions necessàries abans de l'ús

Configureu l'equip en ordre dels passos 1 al 5. Per obtenir informació detallada, feu clic a un enllaç per visualitzar les pàgines corresponents. Per utilitzar l'equip de forma segura, alhora, confirmeu Impediment de l'accés no autoritzat.
Pas 1
Pas 2
Configureu l'entorn de xarxa que no està inclòs a la Guia de configuració. Si no obriu la Guia de configuració, comenceu la configuració des d'aquest procediment.
Pas 3
Pas 4
Pas 5
CONSELLS
Configuració des de Remote UI (IU remota)
Quan acabeu la configuració de l'entorn de xarxa, podeu configurar l'equip eficientment des de Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
Estalvi de temps de configuració important dades des d'altres equips
Si teniu qualsevol altra impressora multifunció Canon i deseu (exporteu) les seves dades de configuració desades en un ordinador prèviament, els continguts de la configuració, com ara la llibreta d'adreces i les opcions de tipus de paper, es poden utilitzar immediatament en importar-los a l'equip. Importació/exportació de les dades d'opcions
8296-03J